UTSTILLINGER 2018

Arrangør: Polske filmdager i samarbeid med Republikken Polens ambassade i Oslo

Zbigniew Herbert (1924-1998), polsk poet, essayist og dramatiker, ble ofte nevnt som en kandidat til Nobelprisen da han levde. Han er kanskje særlig kjent for diktene om Herr Cogito.

 

I poesilandet Polen var Zbigniew Herbert en av de aller fremste dikterne i generasjonen som ble formet av andre verdenskrig og kommunismen. Joanna Rzadkowska (…) sier det slik i etterordet: «…det er kanskje etterkrigstidens velkjente, desillusjonerte holdning som gjorde at Herbert vendte seg mot tingenes metafysikk, snarere enn mot ideologiene, religionene eller politikken. For ham er det et forsøk på å støtte seg på noe solid, et materielt fundament».

Men Herbert vendte seg også mot historien, mytene og en europeisk humanisme. Ikke minst fant han opp Herr Cogito, sitt poetiske alter ego, en dannet og hverdagsgrå skikkelse som ble betraktet som et symbol på heroisk motstand i kommunismens Polen.  


Kilde: I hjertet av tingene. Zbigniew Herbert. Gjendiktning og utvalg ved Joanna Rzadkowska, Oslo, Aschehoug 2017

 

Start video

 

 

Gå hvor de andre har gått til den mørke ende,

Å hente intets gylne bunndekke din siste pris (…)

Vær på vakt – når fjellenes lys gir tegn – reis deg og gå

til blod snur i brystet den mørke stjernen din (…).

“Frie menneskers bønn”, Zbigniew Herbert

Svar på anmodning om utstilling med frihet som tema, er en utfordring. Selv om frihet og dens tallrike aspekter er en del av det daglige liv, er det ikke hver dag man står overfor spørsmål som både er grunnleggende og flersidige. Vi er på et vis langt unna en refleksjonsverden og tilsynelatende enkle begrep. Frihet, som «det ble skrevet så mye om, at den er blitt et blekt og abstrakt begrep», som Zbigniew Herbert har skrevet, er etter min mening et høyt etterlengtet kategori, spesielt grunnet dens åndelige dimensjon.     

I filmfestivalens sammenheng, vil jeg foreslå et sett av noen få stillbilder og videoinstallasjon, som representerer min indre visjon av frihet og dens prosessaktige karakter. De forteller om behov for bevegelse og dens frihet i metaforisk og bokstavelig forstand. De forteller at permanent passiv frihet ikke er mulig. Den kan i en ubundet tilstand kjennes og opprettholdes ved riktige verktøy. Et av dem er oppmerksomhet (mindfullness) mot en selv og andre, og kunnskap om egne begrensninger og affekter.

Frihet er også en bevissthet, en tilstand, hvor evne til endring kommer frem, både til å skape og til å påvirke omgivelser på en ikke-inngripende måte. Den kommer opprinnelig innenfra, ikke utenfra. Dens mangel gir opphav til konflikt, undertrykkelse og aggresjon. Frihet er en tilstand fri for all vold og krav om bevis. En balansegang mellom lys og mørke. Det er en kreativ bekymringsfrihet til et trygt barn, samt modenhet til ansvar for en selv, sine valg, ord og handlinger, ferdighet til å si oppriktig ja eller nei, til å lete og oppdage, ta imot og gi til andre. Det er en evne til dialektisk og kritisk blikk. Kun et aktivt fritt menneske er i stand til å forstå ukrenkbarhet ved den andres grenser.

Frihet betyr også for meg et ubegrenset rom, luft man kan puste inn. Det er en levende kontakt med naturen, tillit og respekt til den. Som de aller fleste av mine verk, har de bildene en artistisk åpen og fri form, som gir mottageren mulighet til videre tolkning.

Anna Dyga

New valley of existence I, photography
New valley of existence II, photography
New valley of existence III, photography
New valley of existence IV, photography
Space of shadow, photography
Invisible point, screen from video

Anna Dyga er født i Polen i 1981. Hun har Master både i digital kunst og grafikk (litografi) og er avgangselev på Kunstakademiet i Katowice og Kunstdepartementet ved Det Pedagogiske Universitetet i Krakow. Anna er interessert i skapingsprosessen og fornemmelser slik de oppstår i natur og menneskelig liv. Hun jobber tverrdisiplinært, på grensen mellom analoge og digitale kunstformer og handlinger: grafikk, maleri, fotografi, videoinstallasjoner og plass-spesifikk kunst. Anna er også aktiv som kunstteoritker og lektor i kunstfag. I årene 2010 – 2013 jobbet hun som assistent ved Kunstdepartementet på Det pedagogiske Universitetet i Krakow. Anna er ellers instruktør av egne tverrdisiplinære kunstneriske verksteder for barn, ungdommer og voksne. Hun har hatt en rekke individuelle utstillinger og har vært med på større kollektive utstillinger i Polen, Tsjekkia og Tyskland.

 

LENKER

https://annadyga.tumblr.com/about

https://www.facebook.com/ania.dyga.1