Podziękowania 2017

POLSKE FILMDAGER I FREDRIKSTAD & OSLO 2017

Blisko 700 osób odwiedziło Polskie Dni Filmowe w tym roku. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i przyjaciół festiwalu mogli oni uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach  gratis.

Serdeczne dzięki za udział!

POLSKE FILMDAGER I OSLO

 • Maciej Obara, Dominik Wania, Ole Morten Vågan, Gard Nilssen (gjestekunstnere – musikere, Artyści festiwalu – muzycy)
 • Miloud Guiderk, Anna Sienkiewicz og Cosmopolite Scene-teamet (medarrangør: all type hjelp på hvert stadium av prosjektet / współorganizatorzy: pomoc techniczna i logistyczna na każdym kroku)
 • Mariusz Kala (teknisk ansvarlig under filmvisning i Oslo / specjalista ds. technicznych przy projekcji filmu w Oslo)
 • Łukasz Ptak (fotograf i Oslo / fotograf w Oslo)
 • Jarosław Solecki (fotograf i Fredrikstad / fotograf we Fredrikstad)

FESTIVALÅPNING I FREDRIKSTAD / OTWARCIE FESTIWALU

 • Jagoda Horajska (gjestekunstner – utstiller / Artystka festiwalu)
 • Jelena Johansen, Adam Szpak, Monika Dublinowska (åpningselskapets team / “wyczarowali” przyjęcie na otwarcie)
 • Kinga Siechrzała, Adam Gust, Jacek Horajski (kunstnerens support / support dla Artystki festiwalu)

POM – POMS FOR FREDRIKSTAD / POMPONY WE FREDRIKSTAD

 • Justyna Gorzkowicz (gjestekunstner, veileder / Artystka festiwalu, prowadząca warsztaty)
 • Fredrikstad Living Lab (medarrangør av et av pom-pom eventene: åpnet lokalet til konserten / współorganizator jednego z ewent’ów udostępniający lokal)
 • Violeta Navakienė, Edita Gaidelytė, Lina Lipnevic, Audrone Sendzikas, Eglė Dainienė, Solveig Sol, Rūta Tekoriute Rudzinskiene, Daiva Paulauskienė, Justyna Biżek, Jarosław Solecki m.fl. (pom-pom-kunstnere / twórcy pomponów
 • Violeta Navakienė, Elżbieta Hagen, Juan Valencia, Jarosław Solecki, Yvonne Wiche Levinsen (spesialister i pom pom-logistikk / specjaliści ds. logistyki pomponowej)

VÆRE SOM ROALD AMUNDSEN

 • Jarosław Solecki (gjestekunstner, veileder / Artysta festiwalu, prowadzący warsztaty)

I KIRKENS ÅNDELIGE ROM – MEDITASJONER

 • Marcin Stefaniak, Arkadiusz Krawiel (gjestekunstnere – musikere / Artyści festiwalu – muzycy)
 • Adam Szpak (tospråklig resitasjon / dwujęzykowa recytacja)
 • Monica Therese Søvde,  Trond Gilberg (Glemmen kirke) (medarrangør: åpnet lokalet til konserten / współorganizator udostępniający lokal)
 • Elżbieta Hagen (logistikk spesialist / specjalista ds. logistyki)

FREDRIKSTADS SKJULTE SKJEL

 • Jagoda Horajska, Justyna Bułat (gjestekunstnere, veiledere / Artystki festiwalu, prowadzące warsztaty)

FILMVISNINGER I FREDRIKSTAD DAG 1 /  DZIEŃ 1

 • Jørgen Søderberg Jansen, Cato Rosseland, Magne Kristiansen, Mette Durban Andreassen m.fl. fra Fredrikstad kino (medarrangør: all type hjelp på hvert stadium av prosjektet / współorganizatorzy: pomoc techniczna i logistyczna na każdym kroku)
 • Trude Refsahl (spesiell gjest, produsent til filmen “Mannen som kunne 75 språk” / gość specjalny, producentka filmu “Człowiek który znał 75 języków”)
 • Elżbieta Hagen (tolk / tłumaczka)

FILMVISNINGER I FREDRIKSTAD DAG 2 / DZIEŃ 2

 • Jørgen Sødeberg Jansen, Cato Rosseland, Magne Kristiansen, Mette Durban Andreassen m.fl. fra Fredrikstad Kino (medarrangør: all type hjelp på hvert stadium av prosjektet / współorganizatorzy: pomoc techniczna i logistyczna na każdym kroku)

TOK VARE PÅ GJESTER / OPIEKA NAD ARTYSTAMI FESTIWALU:

 • Justyna Biżek, Jelena Johansen, Adam Szpak, Monika Dublinowska, Elżbieta Hagen, Kinga i Łukasz Lebryk, Maria Kotala, Emilia og Grzegorz Korneccy

FESTIVAL-DESIGN / DESIGNER

 • Jagoda Horajska

FESTIVAL-PR / PR FESTIWALU:

 • Justyna Gorzkowicz (PR-tekster på polsk, social media, website / teksty promocyjne w jęz. polskim, social media, website)
 • Magdalena Tutka – Gwóźdź (PR-tekster på norsk og oversettelser / teksty promocyjne w jęz. norweskim, tłumaczenia)
 • Agnieszka Polanowska (filmvitenskapelige tekster / teksty filmoznawcze)
 • Jarosław Solecki (website, audiovisuell dokumentasjon / website, realizacja materiałów audiowizualnych)
 • Kari Hyldmo Størdal (norsk språkvask og korrektur / korekta tekstów w jęz. norweskim)
 • Anna Sienkiewicz (Cosmopolite Scene), Łukasz Solawa (LIBERTAS), Łukasz Kędzierski (nportal), Aleksandra Fajfer Eriksen (Polish Connection), Eirik Wiklund (Nordic Docs), Knut Møller, MojaNorwegia.pl (publikasjoner / publikacje)
 • Mariusz Kala, Jelena Johansen, Justyna Biżek, Aleksandra Adamik (Den polske helgeskolen i Fredrikstad / Polska Społeczna Szkoła we Fredrikstad), Anna Gyüre-Szamosi (Ungarns Ambassade i Oslo / Ambasada Węgierska w Oslo), Mylene Abribat, Juan Valencia, Agnieszka Pietka (Ria), Jędrzej Juśkowiak, Aleksander Wojtysiak, Agnieszka Smyda – Rekis m.fl. (distribusjon av plakater, formidling av informasjon / rozpowszechnianie informacji o festiwalu)

Serdecznie dziękuję i gratuluję udanej edycji!

                            Magdalena Tutka – Gwóźdź
Dyrektor Polske filmdager i Fredrikstad og Oslo