Podziękowania

Ponad 500 osób odwiedziło Polskie Dni Filmowe w tym roku. Podczas 5 edycji organizowaliśmy blisko 100 event’ów.  Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i przyjaciół festiwalu publiczność mogła uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach gratis!

Lista wszystkich „zasłużonych”poniżej.  Serdeczne dzięki za udział!

POLSKE FILMDAGER I FREDRIKSTAD & OSLO 2018

POLSKE FILMDAGER I OSLO 

 • Barbara Hortyńska, Kamila Goik (gjestekunstnere – musikere, Artyści festiwalu – muzycy)
 • Miloud Guiderk, Anna Sienkiewicz og Cosmopolite Scene-teamet (medarrangør: all type hjelp på hvert stadium av prosjektet / współorganizatorzy: pomoc techniczna i logistyczna na każdym kroku)
 • Mariusz Kala (teknisk ansvarlig under filmvisning i Oslo / specjalista ds. technicznych przy projekcji filmu w Oslo)
 • Magdalena Tutka – Gwóźdź (tospråklig samtaleledelse)

POLSKE FILMDAGER I FREDRIKSTAD

FESTIVALÅPNING I FREDRIKSTAD VED UTSTILLINGEN “HERBERT” / OTWARCIE FESTIWALU I WYSTAWY “HERBERT”

 • Marta og Omar fra IB klassen, 2STUZ, Fredrik II videregående skole i Fredrikstad (åpningselskapets team / “wyczarowali” przyjęcie na otwarcie)
 • Adam Szpak (frakt og montering av utstillingen / transport i montaż wystawy)
 • Lille Emil  (5 år) (har ryddet opp og sørget for godt humør av teamet / pomagał w sprzątaniu i dbał o dobry humor ekipy)
 • Juan Valencia (teknisk hjelp ved redigering av polsk- og norskspråklige tekster av Zbigniew Herbert)

ÅPNING AV BILLEDKUNSTNERISK UTSTILLING “VISION – FREEDOM” VED ANNA DYGA / OTWARCIE WYSTAWY „VISION – FREEDOM” ANNY DYGA 

 • Anna Dyga (gjestekunstner – utstiller / Artystka festiwalu)
 • Lille Emil (5 år) (har ryddet opp og sørget for godt humør av teamet / pomagał w sprzątaniu i dbał o dobry humor ekipy)
 • Magdalena Tutka – Gwóźdź (tospråklig samtaleledelse)
 • Mette Durban Andreassen fra Fredrikstad kino (avspilling av video art og fotodokumentasjon / wyświetlanie video art i dokumentacja fotograficzna)
 •  

FAMILIEVERKSTED “SOM FUGLER I FREDRIKSTAD” / WARSZTAT FAMILIJNY „JAK PTAKI – LOT NAD FREDRIKSTAD

 • Anna Dyga (gjestekunstner, veileder / Artystka festiwalu, prowadząca warsztaty)
 • Marta, Omar, Jackie og Aleš fra IB klassen, 2STUZ, Fredrik II videregående skole i Fredrikstad (praktisk tilrettelegging, kunstnerens support og assistanse til barna / wszelkie przygotowanie praktyczne, wsparcie Artystki i pomoc dla dzieci)

MØTET MED SPESIELL GJEST / SPOTKANIE Z GOŚCIEM SPECJALNYM

 • Grzegorz Gucwa (spesiell gjest, polske ultraløper fra Fredrikstad, finisher av Badwater Ultramaraton)
 • Magdalena Tutka – Gwóźdź (tospråklig samtaleledelse)

FILMVISNINGER I FREDRIKSTAD DAG 1, DAG 2 og DAG 3 / DZIEŃ 1, DZIEŃ 2 i DZIEŃ 3

 • Jørgen Søderberg Jansen, Cato Rosseland, Magne Kristiansen, Mette Durban Andreassen m.fl. fra Fredrikstad kino (medarrangør: all type hjelp på hvert stadium av prosjektet / współorganizatorzy: pomoc techniczna i logistyczna na każdym kroku)

TOK VARE PÅ GJESTER OG TRANSPORT / OPIEKA NAD ARTYSTAMI FESTIWALU I TRANSPORT

 • Tomasz Gwóźdź
 • Katarzyna Beata Szulc

KONTORASSISTENT / ASYSTENTKA

 • Marta Fularczyk

FESTIVAL-DESIGN / DESIGNER

 • Jagoda Horajska

FESTIVAL-PR / PR FESTIWALU

 • Łukasz Pawłowicz – Radio Wataha i Wataha info (mediepatron, audiovisuell og fotodokumentasjon og intervjuer / patron medialny, dokumentacja audiowizualna, fotograficzna oraz wywiady)
 • Magdalena Tutka – Gwóźdź (PR-tekster på polsk og norsk, social media, oversettelser og tolking / teksty promocyjne w jęz. polskim, social media, website tłumaczenia pisemne i ustne)
 • Łukasz Pawłowicz, Michał Nielub (Wataha info) Anna Sienkiewicz (Cosmopolite Scene), Sylwia Skorstad i Łukasz Kędzierski (nportal) (publikasjoner / publikacje)
 • Piotr Kozłowski (oppdatering av festivalens nettside / aktualizacja strony internetowej)
 • Juan Valencia (ekstra IT- support / dodatkowe wsparcie techniczne)
 • Anna Dyga (fotodokumentasjon ved enkelte arrangementene / dokumentacja fotograficzna wybranych wydarzeń)
 • Agnieszka Polanowska (filmvitenskapelig konsultasjon og korrektur av utvalgte tekster og / doradztwo w zakresie programu filmowego i korekta wybranych tekstów filmoznawczych)
 • Kari Hyldmo Størdal (norsk språkvask og korrektur / korekta tekstów w jęz. norweskim)
 • Lidia Wieczorek (Den polske lørdagsskolen i Fredrikstad / Polska Społeczna Szkoła we Fredrikstad), Anna Gyüre-Szamosi (Ungarns Ambassade i Oslo / Ambasada Węgierska w Oslo), Mylene Abribat, Marta, Omar, Jackie og Aleš fra fra IB klassen, 2STUZ, Fredrik II videregående skole i Fredrikstad (formidling av informasjon og distribusjon av plakater / rozpowszechnianie informacji o festiwalu)
 • Anna Dyga, Joanna Woda (donerte egne kunstverk til festivalens crowdfunding / podarowały dzieła sztuki własnego autorstwa na rzecz festiwalowego crodwfundingu)

                           Serdecznie dziękuję i gratuluję V-ej edycji!

                           Magdalena Tutka – Gwóźdź,
                      Dyrektor Polske filmdager i Fredrikstad og Oslo